Betalingen en verzekering

Alle mondzorgverleners in Nederland werken met vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Aan het einde van uw behandeling krijgt u de factuur mee.  Deze kunt u indienen bij de zorgvezekeraar. U kunt deze voldoen via de bank.

Wij vragen u goed op te letten naar welk bankrekeningnummer het gefactureerde bedrag gestort moet worden.

Ook kunt u ervoor kiezen om uw factuur direct per pinbetaling te voldoen

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt, het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.