Klachtenregeling

Wij streven naar het geven van veel persoonlijke aandacht en een goede service. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dit het geval is, neem dan contact  met ons op zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite neemt om ons te informeren over uw bevindingen, ook als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren

U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij uw tandarts, telefonisch (023-5270027) of per mail (info@tandartsenbloemendaal.nl).

Als we er samen niet uit komen, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van de KNMT

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.knmt.nl). Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90p.m.)